DORUČOVÁNÍ V PRACOVNÍM PRÁVU

DORUČOVÁNÍ V PRACOVNÍM PRÁVU

O NÁS SLUŽBY TÝM A KARIÉRA ODMĚNA NAŠI KLIENTI BLOG zpět V současnosti je nepochybně běžnou praxí zaměstnavatelů, že většinu pracovněprávních dokumentů (např. výpověď, výtky pro soustavné méně závažné porušování pracovně právních povinností ve smyslu § 52 písm. g)...
NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ

NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ

O NÁS SLUŽBY TÝM A KARIÉRA ODMĚNA NAŠI KLIENTI BLOG zpět Dne 3.4.2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související...
NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – ZMĚNY V REŽIMU SVJ

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – ZMĚNY V REŽIMU SVJ

O NÁS SLUŽBY TÝM A KARIÉRA ODMĚNA NAŠI KLIENTI BLOG zpět Dne 1.7.2020 nabývá účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jak vyplývá již z názvu zákona, jedná se...