blog

Odměna

Odměnu advokátní kanceláře za poskytované služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Dbáme na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci. Odměnu je možné určit:
  • na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška c. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
  • dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměnu:
    • hodinovou
    • fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní záležitosti
    • paušální, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná (měsíční/čtvrtletní) pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce
    • podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání.

K odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů je v případech stanovených zákonem připočítána DPH dle aktuální sazby. Ke smluvní odměně se dále připočtou vynaložené hotové výdaje (např. kolky, soudní a správní poplatky, apod.) a výdaje spojené s poskytováním právních služeb (např. telefon, kopie, e-mailový provoz, administrativní činnost sekretariátu). Výdaje spojené s poskytováním právních služeb představují paušální částku ve výši 2,5 % z odměny vyúčtované za kalendářní měsíc.

Máte zájem o naše služby ?

Pole s * jsou nepovinná.

Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní informace
Na Pankráci 322/26, Praha 4
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz

Členství v:

logo

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA