arrow

zpět

post

DORUČOVÁNÍ V PRACOVNÍM PRÁVU

V současnosti je nepochybně běžnou praxí zaměstnavatelů, že většinu pracovněprávních dokumentů (např. výpověď, výtky pro soustavné méně závažné porušování pracovně právních povinností ve smyslu § 52 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“) doručují zaměstnanci prostřednictvím pošty. S ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.11.2018, sp. zn. 21 Cdo 2036/2017 však upozorňujeme, že tento postup může být shledán jako neplatný. Problematikou se v článku zabývala naše kolegyně Petra Tůmová Křivohlavá.

Máte dotaz ?

Pole s * jsou nepovinná.

Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní informace
Na Příkopě 988/31, Praha 1
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz
Členství v:

logo

© 2020 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2020 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA