blog

Koronavirus a „Rada pro krizi“

Jak všichni víme a vidíme kolem sebe, pandemie nového koronaviru nemá dopady jen na zdraví lidí a společenský život, ale postihuje i celosvětovou, a potažmo českou ekonomiku. Zavřené restaurace a obchody, přerušené provozy velkých závodů v zemi, i zrušené kulturní a sportovní akce nám tuto skutečnost připomínají každý den.

Obraty některých zavedených a dobře fungujících firem se – ať už bezprostředně v důsledku mimořádných opatření či jako nepřímý důsledek chybějících surovin, materiálu, lidských zdrojů či oslabené poptávky – během dní ocitly na nule a vzápětí se dostaly do červených čísel.

Protože jsme sami podnikatelé a víme, že udržení firmy v takové situaci vyžaduje kromě velkého úsilí, schopnosti adaptace a inovace, také vynaložení nemalých nákladů na překonání složitého období, rádi bychom Vám v této nelehké situaci nabídli pomocnou ruku.

Přemýšleli jsme proto, jak můžeme my – jako právníci – pomoci alespoň zčásti těm, které COVID-19 zasáhl ekonomicky. Ačkoliv již byly spuštěny různé podpůrné vládní programy, právnické osoby zatím zůstávají spíše opomíjeny, a cílovou skupinou těchto opatření jsou OSVČ (záchranný program Ministerstva financí „Pětadvacítka“) anebo zaměstnanci (ošetřovné). Rozhodli jsme se proto směřovat naši pomoc k podnikajícím právnickým osobám, pro které jsme připravili náš vlastní program „Rada pro krizi“. V rámci tohoto programu poskytneme podnikatelům – právnickým osobám právní poradenství v celkovém rozsahu (souhrnně pro všechny zájemce) až 50 hodin právní služby pro bono (zdarma). Máme za to, že individuální poradenství je přínosnější a lépe zohlední konkrétní okolnosti daného případu, než kdybychom například nabídli zdarma ke stažení různé obecné vzory smluvních a jiných dokumentů.

Jak bude program „Rada pro krizi“ fungovat?

  • Program je otevřený pro všechny klienty (stávající i nové), kteří budou v období do 31.5.2020 potřebovat právní pomoc v souvislosti s dopadem COVID-19 do jejich podnikání
  • Počet hodin právní služby zdarma je limitován počtem max. 5 hodin / 1 podnikatel tak, aby pomoc v rámci programu mohlo čerpat alespoň 10 subjektů
  • Program je určen podnikatelům – právnickým osobám
  • Právní pomoc bude v rámci programu poskytnuta klientům, kteří se na nás obrátí jako první, až do vyčerpání celého objemu 50 hodin právní služby nebo do skončení programu
  • Právní pomoc bude poskytována zejm. v následujících oblastech práva: korporátní právo, M&A, závazkové právo, pracovní právo, správní právo, insolvence a exekuce, právo nemovitostí, trestní právo
  • Právní pomoc nemůže být poskytnuta zájemcům, u nichž by na naší straně docházelo ke konfliktu zájmů; o tom budou zájemci samozřejmě informováni
  • O poskytnutých službách budeme pochopitelně zachovávat mlčenlivost, a případné podrobnosti o jednotlivých klientech / případech jsme oprávněni sdělovat/zveřejnit jen s předchozím souhlasem dotčeného klienta
  • Každý nový klient, který chce využít program „Rada pro krizi“, s námi uzavře Smlouvu o poskytování právních služeb v programu „Rada pro krizi“, která obsahuje podrobné podmínky poskytování právních služeb, která však zároveň nezavazuje k využívání jakýchkoliv našich dalších služeb v budoucnu, a bude se týkat výhradně služeb poskytovaných v rámci tohoto programu.
  • V případě, že již před poskytnutím právní služby bude zřejmé / v průběhu poskytování právních služeb zjistíme, že poskytnutí požadované právní pomoci vyžaduje více než maximálních 5 hodin vyhrazených pro jednoho klienta, budeme o této skutečnosti klienta neprodleně informovat. Bude-li klient přesto chtít právní pomoc poskytnout, bude úhrada takových služeb nad rámec hodin pro bono s klientem dohodnuta v písemné smlouvě/dodatku.

Jak o právní pomoc zdarma požádat?

Napište nám na e-mail info@radapartner.cz, do předmětu zprávy uveďte „Rada pro krizi“ a popište Váš problém a zadání dotazu, případně použijte dotazníkový formulář níže na této stránce.

Těšíme se na Vaše dotazy a věříme, že naše pomoc skutečně pomůže Vašemu podnikání!

Program Rada pro krizi

Pole s * jsou nepovinná.

Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní informace
Na Příkopě 988/31, Praha 1
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz

Členství v:

logo

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2023 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA