arrow

zpět

post

SPOR MEZI RODEM LICHTENŠTEJNŮ A ČR

 

 

Naše advokátní kancelář, konkrétně Eva Radová, zastupuje jednoho z účastníků v jedné z větví sporů mezi rodem Liechtensteinů a Českou republikou, přičemž v tuto chvíli se tento dlouholetý spor dostal i před Evropský soud pro lidská práva. Podstatou sporu je skutečnost, že jednomu z předků současného knížete Lichtenštejnského knížectví, konkrétně Františku Josefu II., byl dle tzv. Benešova dekretu č. 12 zkonfiskován veškerý nemovitý majetek na území České republiky. Rod Liechtensteinů považuje tuto konfiskaci za nezákonnou, když tvrdí, že František Josef II. nebyl německé národnosti, a nemovitý majetek na území ČR byl podle nich vlastnictvím suverénního státu Lichtenštejnského knížectví, tedy konfiskace majetku dle jednoho z Benešových dekretů nebyla možná.

Právní argumentace České republiky je samozřejmě zcela protichůdná, přičemž základní myšlenka je založena na ustálené judikatuře České republiky, (viz stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp.zn. Pl.ÚS-st. 21/05), podle níž se nelze účinně domáhat ochrany vlastnického práva, k jehož zániku došlo před 25. 2. 1948 a zvláštní restituční předpis nestanovil způsob zmírnění nebo nápravy této majetkové újmy (tzv. restituční zákony).

Více informací naleznete zde.

Máte dotaz ?

Pole s * jsou nepovinná.

Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní informace
Na Příkopě 988/31, Praha 1
+420 224 810 090
Údaje o společnosti:
Na Pankráci 322/26
140 00 Praha 4
IČO: 24195855
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 187629 vedená u Městského soudu v Praze
+420 224 810 090
i.rada@radapartner.cz
Členství v:

logo

© 2020 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA

LI

© 2020 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Designed by

CREATIVE GUERILLA