Tým

JUDr. Ivan RADA, Ph.D. - společník

JUDr. Ivan RADA, Ph.D.

Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dokončil v roce 1997. V roce 2003 obhájil rigorózní práci a v roce 2008 disertační práci na témata z oblasti obchodního práva. Ivan je samostatným advokátem od roku 2001. Ivan spolupracoval během své advokátní praxe s předními českými a mezinárodními advokátními kancelářemi a specializuje se na oblast obchodního práva a zejména korporátního práva. Je autorem či spoluautorem cca třech desítek odborných článků a tří publikací. Od roku 2005 do roku 2012 působil jako lektor na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Hovoří německy a anglicky.

JUDr. Ing. Eva RADOVÁ - společník

JUDr. Ing. Eva RADOVÁ

V roce 2002 dokončila magisterské studium na Západočeské univerzitě v Plzni a v roce 2004 zde obhájila rigorózní práci a získala titul JUDr. Pětileté inženýrské studium na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity ukončila v roce 2010 s titulem Ing. V roce 2014 úspěšně absolvovala dvouletý kurz „Oceňování podniků“ na Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze. V advokacii působí od roku 2002 nejprve jako advokátní koncipient a později, od roku 2006 jako samostatný advokát. Eva získala v rámci své koncipientské a advokátní praxe bohaté zkušenosti především s pracovním právem, zdravotnickým právem, právem nemovitostí a rodinným právem. Na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze vyučovala předmět „Nehmotné statky a regulace reklamy v ČR". Hovoří plynně anglicky.

Mgr. Kamila SEBEROVÁ - spolupracující advokát

Mgr. Kamila SEBEROVÁ - spolupracující advokát

Kamila ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1999. Poté pracovala v odvolacím oddělení Úřadu průmyslového vlastnictví. Své profesní zkušenosti pak získala v mezinárodní pražské právní kanceláři, kde působila více než deset let. Kamila se zaměřuje na corporate finance (včetně M&A), právo duševního vlastnictví, řešení sporů a nekalou soutěž, farmaceutické právo, veřejné zakázky a PPP a právo týkající nemovitostí. Kamila mluví plynně anglicky.

JUDr. Bc. Petra TŮMOVÁ KŘIVOHLAVÁ - spolupracující advokát

JUDr. Bc. Petra Tůmová Křivohlavá - spolupracující advokát

V roce 2007 ukončila bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dvouobor Mezinárodní vztahy – Evropská studia. V následujícím roce úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, přičemž souběžně absolvovala jednoroční stipendijní studijní pobyt ve Spolkové republice Německo financovaný nadací Gemeinnützige Hertie Stiftung. V září roku 2008 nastoupila do rakouské advokátní kanceláře jako advokátní koncipientka, od roku 2011 pracovala na pozici advokátní koncipientky v Rada & Partner, kde od 1.2.2012 působí jako spolupracující advokát. Petra svou praxi vykonává ve všech oblastech civilního práva, přičemž se zaměřuje zejména na pracovní právo a civilní soudní spory. Vedle toho se zabývá i trestním právem. Mluví plynně německy a anglicky.

Mgr. Jan SÁDLO - spolupracující advokát

Mgr. Jan Sádlo – advokát

Jan úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 a v témže roce nastoupil jako advokátní koncipient do Rada & Partner. Jan svou praxi vykonává ve všech oblastech civilního práva a specializuje se také na obhajobu klientů v trestním řízení. Díky své předchozí studijní stáži na Ministerstvu zemědělství ČR poskytuje právní poradenství také zemědělským závodům v oblasti zemědělského práva. V roce 2015 složil advokátní zkoušky a byl zapsán do seznamu advokátů vedeného ČAK. Hovoří plynně anglicky a německy.

Mgr. Eliška DOMINCOVÁ - advokátní koncipient

Mgr. Eliška DOMINCOVÁ - advokátní koncipient

Eliška Domincová v roce 2014 úspěšně ukončila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nastoupila na pozici advokátního koncipienta do Rada & Partner, kde už před tím od roku 2011 pracovala jako student. V akademickém roce 2012/2013 studovala na pařížské univerzitě Panthéon Assas – Paris II, kde obdržela certifikát z práva EU. Eliška svou praxi vykonává ve všech oblastech civilního práva. Specializuje se k tomu na právo EU, zdravotnické právo a právo duševního vlastnictví. Hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Mgr. František TIKAL – Advokátní koncipient

Mgr. František Tikal – Advokátní koncipient

František Tikal v roce 2016 úspěšně ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V akademickém roce 2015/2016 studoval na německé univerzitě v Pasově. Mezi lety 2012 až 2015 pracoval jako student v Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o. v obchodněprávním oddělení a posléze v oddělení občanskoprávních soudních sporů, poté působil jako stážista na Obvodním soudu pro Prahu 4 a Obvodním soudu pro Prahu 9 a poté v německé advokátní kanceláři. V roce 2016 působil krátce jako advokátní koncipient v Heřmánek & Černý advokátní kancelář s.r.o. V listopadu 2016 nastoupil jako advokátní koncipient do Rada & Partner. Specializuje se na občanské a trestní právo. Hovoří plynně německy a anglicky.

Mgr. Adam NOVÁK – advokátní koncipient

Mgr. Adam Novák – advokátní koncipient

Adam Novák ukončil úspěšně studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. Ve školním roce 2016/2017 studoval na Technické univerzitě v Drážďanech obor Law in Context. Jako student pracoval mezi lety 2014 až 2016 v Advokátní kanceláři JUDr. Jitky Tutterové. Adam vykonává praxi ve všech oblastech civilního práva a dále se zaměřuje na právo životního prostředí a EU. Hovoří plynně německy a anglicky.

Mgr. Eliška DEUSOVÁ – advokátní koncipient

Eliška Deusová – advokátní koncipient

Eliška Deusová studovala na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v letech 2013 - 2018. V průběhu svého studia nabývala zkušenosti v právní praxi, když působila na pozici advokátní praktikantky v několika českých advokátních kancelářích. V letech 2015 a 2016 rozšířila své vzdělání studiem na Aristotle University of Thessaloniki v Řecku. V červenci 2018 nastoupila jako advokátní koncipientka do Rada & Partner. Hovoří anglicky.

Veronika WITTMANNOVÁ – office manager

Veronika WITTMANNOVÁ – office manager

V roce 2007 vystudovala Obchodní akademii v Chomutově. Veronika pracuje v advokátní kanceláři Rada & Partner jako office manager od dubna 2013. Stará se o plynulý chod kanceláře, měsíční vyúčtování a veškerou administrativní činnost. Hovoří anglicky a španělsky.

Nikola Hájková – office manager

Nikola Hájková – office manager

Nikola odmaturovala v roce 2017. V advokátní kanceláři Rada & Partner pracuje jako asistentka od října 2018. Má na starosti administrativu spojenou s chodem advokátní kanceláře. Hovoří anglicky.


kariéra

Kariéra

Advokátní kancelář Rada & Partner přijme do svého týmu advokátní koncipienty.

V případě zájmu zasílejte své životopisy v českém a anglickém jazyce na e-mailovou adresu: info@radapartner.cz


Za Vaše nabídky děkujeme.