Informace o zpracování osobních údajů

Řádné a bezpečné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši advokátní kancelář velmi důležité a dbáme na to, aby u nás byli osobní údaje získané při naší činnosti v bezpečí. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů naší kanceláří a Vašich právech ve vztahu k tomuto zpracování v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).


Pokud by Vám bylo ohledně níže poskytnutých informací něco nejasného, neváhejte se na naši advokátní kancelář obrátit, ať už prostřednictvím telefonu: +420 224 810 090 nebo emailu: info@radapartner.cz.

Advokátní kancelář jako správce osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo sám nebo společně s jinými subjekty určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Advokátní kancelář je při poskytování právních služeb správcem osobních údajů, které shromažďuje, disponuje s nimi a nese za jejich řádné a bezpečné zpracování odpovědnost. Advokátní kancelář je rovněž správcem osobních údajů uchazečů o zaměstnání zpracovávaných pro účely výběru vhodného kandidáta a uzavření pracovněprávního vztahu.

Při naší činnosti nedochází v rámci nakládání s osobními údaji k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Pro seznámení se s bližšími podrobnostmi o zpracování osobních údajů, jež se Vás týkají, si prosím zvolte odpovídající kategorii, podle toho, zda Vás zajímá zpracování osobních údajů při poskytování právních služeb (zejm. klienti kanceláře) či zpracování údajů uchazečů o zaměstnání v rámci výběrových řízení na obsazení volné pracovní pozice.

Pro seznámení se s Vašimi právy při zpracování osobních údajů, klikněte, prosím, zde.


Poslední aktualizace dne 25. 5. 2018