Articles

Articles

Publications

  • Rada, I. Dozorčí rada obchodních společností. 1. vyd. Praha: Linde 2008, 219 s.
  • Kolektiv autorů. Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern („Odpovědnost představenstva v 15 evropských zemích"). 1. vyd. Wien Linde Verlag Wien 2005, 960 s.
  • Rada, I. a kol.. Jednatelé s.r.o., Představenstvo a.s. 2. doplněné a aktualizované vyd. Praha: Linde 2004, 199 s.
  • Rada, I. Jednatelé s.r.o., Představenstvo a.s. Práva, povinnosti, odpovědnost, 1. vydání. Praha: Linde 2003, 152 s.

We cooperate with: